เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ต้องเล่น นอน และใช้จอได้กี่ชั่วโมงกันนะ

การใช้จอของเด็กเป็นครั้งแรกนั้น ได้ระบุว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่ควรนั่งหน้าจอนานมากกว่าวันละ 1 ชั่วโมง และควรมีการขยับร่างกายให้มาก เพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะ

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ต้องเล่น นอน และใช้จอได้กี่ชั่วโมงกันนะ
  • ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ควรมีกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวหลายครั้งต่อวัน โดยเฉพาะการเล่นบนพื้น หากยังเคลื่อนไหวได้ไม่ดี อาจให้นอนคว่ำแบบตะแคงหน้าอย่างน้อยครั้งละ 30 นาทีหลายครั้งต่อวัน ในช่วงเวลาที่ตื่น ไม่ควรให้นั่งนิ่งๆ หรือล็อกติดกับรถเข็นเด็กนานเกิน 1 ชั่วโมง ไม่ควรใช้หน้าจออย่างเด็ดขาด ในเด็ก 0-3 เดือนให้นอนหลับรวม 14-17 ชั่วโมง ส่วนในเด็ก 4-11 เดือน ให้นอนหลับรวม 12-16 ชั่วโมง
  • สำหรับในเด็กอายุ 1-2 ปี ควรมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย 180 นาทีต่อวันหรือมากกว่า ไม่ควรให้นั่งนิ่งๆ หรือล็อกติดกับเก้าอี้หรือรถเข็นเด็กนานเกิน 1 ชั่วโมง ในเด็กอายุ 1 ปีห้ามใช้หน้าจอเด็ดขาด ในอายุ 2 ปีใช้ได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง แต่ห้ามใช้เลยจะเป็นการดีที่สุด ควรนอนหลับรวมให้ได้ 11-14 ชั่วโมงต่อวัน
  • ส่วนในเด็กอายุ 3-4 ปี ควรมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย 180 นาทีต่อวันหรือมากกว่า โดยเป็นกิจกรรมที่ใช้พลังงานอย่างมากนานไม่ต่ำกว่า 60 นาที ไม่ควรให้นั่งนิ่งๆ หรือล็อกติดกับเก้าอี้หรือรถเข็นเด็กนานเกิน 1 ชั่วโมง ใช้หน้าจอไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน ยิ่งใช้น้อยยิ่งส่งผลดีต่อเด็ก และต้องนอนหลับรวมให้ได้ 10-13 ชั่วโมงต่อวัน

การเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยนี้คือ อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้เด็กฟังในเด็กเล็ก เล่นบทบาทสมมติโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัว เล่นต่อเพลงหรือต่อนิทานคนละประโยค เล่นของเล่นอย่างอิสระ ออกไปสัมผัสธรรมชาติภายนอกค่ะ