Mideer มิเดียร์ Traffic Tape เทปเรียนรู้การจราจร ของเล่น ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นลูกน้อย ของเล่นเด็ก ของเล่นตัวต่อ ของเล่นฝึกสมาธิ ของเล่นไม้ สื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การจราจร สัญลักษณ์บนถนน

Mideer มิเดียร์ Traffic Tape เทปเรียนรู้การจราจร ของเล่น ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นลูกน้อย ของเล่นเด็ก ของเล่นตัวต่อ ของเล่นฝึกสมาธิ ของเล่นไม้ สื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การจราจร สัญลักษณ์บนถนน
เหมาะสำหรับน้องอายุ 3 ปีขึ้นไป
มี 3 เส้นทางให้เลือกถนน
ทางรถไฟ
ทางด่วน
ช่วยให้น้องๆสนุกไปกับการนำรถมาวิ่งบนช่องทางจราจรที่ถูกต้อง
เล่นได้มากกว่า 1 คนช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้
ช่วยเสริมสร้างความคิดและจินตนาการ
ฝึกความอดทน เด็กๆจะต้องมีสมาธิในการแปะเทปเส้นทางให้ตรง
ข้อมูลเฉพาะของ Mideer มิเดียร์ Traffic Tape เทปเรียนรู้การจราจร ของเล่น ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นลูกน้อย ของเล่นเด็ก ของเล่นตัวต่อ ของเล่นฝึกสมาธิ ของเล่นไม้ สื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การจราจร สัญลักษณ์บนถนน
แบรนด์mideer (มิเดียร์)SKU708244585_TH-1359442499ประเภทของการรับประกันไม่มีการประกันรุ่นMD4022อายุที่แนะนำ3 ปีขึ้นไป