ม้าโยกแสนสนุก ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นไม้ ของเล่นเด็กปฐมวัย

รายละเอียดสินค้า

ม้าโยกแสนสนุก ของเล่นไม้ ของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ ของเล่นฝึกการทรงตัวและการเคลื่อนไหว เพื่อความสนุกสนาน และจำลองการเล่นได้ค่อนข้างสมจริงด้วยการโยกไปมาบนหลังม้า

วัตถุดิบ : ไม้ยางพาราเกรด A
ขนาด : W 30.5 x L78.0 x H 55.8 cm
โทนสี : ขาวและน้ำตาล(หลังม้า)
รูปแบบ : ของเล่นแนวฝึกการทรงตัวและเสริมส้รางจินตนาการ(Imaginative /Moving Practice Toy)
วิธีการเล่น : เด็กๆ ที่จะเล่นสามารถนั่งและโยกตัวไปๆ มาๆ หน้าและหลังสลับกันบนหลังม้าที่ได้ แต่ไม่ควรเป็นเด็กที่มีน้ำหนักมาก
เกินไป เพื่อจะได้ช่วยการเคลื่อนไหวของเด็กช่วงปฐมวัย และเป็นการเสริมสร้างจินตนาการว่ากำลังขี้ม้าเสมือนอยู่บน
หลังม้าจริงๆ อยู่ จะทำให้เด็กมีความร่าเริงและเสริมสร้างจินตนาการ

ข้อควรระวัง : 1. ผู้ใหญ่ต้องดูและการเล่นของเด็กกับของเล่นนี้อย่างใกล้ชิด
2. ควรวางชิ้นของเล่นอยู่บนพื้นที่มีความราบเรียบเพื่อความสมดุล