BG324 ชุดเด็ก เสื้อ+กางเกง คอตตอน 100% *ช้างพื้นฟ้า* (0-6ด/6-12ด/1ข/2ข/3ข/4ข)

ขนาด:


เบอร์ 73 (0-6เดือน) — 48ซม(รอบอก) 30ซม(เสื้อยาว) 32-56ซม(รอบเอว) 21ซม(กางเกงยาว)

เบอร์ 80 (6-12เดือน) — 52ซม(รอบอก) 33ซม(เสื้อยาว) 34-60ซม(รอบเอว) 23ซม(กางเกงยาว)

เบอร์ 90 (1ขวบ) — 55ซม(รอบอก) 36ซม(เสื้อยาว) 35-65ซม(รอบเอว) 25ซม(กางเกงยาว)

เบอร์ 100 (2ขวบ) — 59ซม(รอบอก) 38ซม(เสื้อยาว) 37-69ซม(รอบเอว) 27ซม(กางเกงยาว)

เบอร์ 110 (3ขวบ) — 62ซม(รอบอก) 41ซม(เสื้อยาว) 38-74ซม(รอบเอว) 29ซม(กางเกงยาว)

เบอร์ 120 (4ขวบ) — 66ซม(รอบอก) 44ซม(เสื้อยาว) 40-78ซม(รอบเอว) 31ซม(กางเกงยาว)


เบอร์ 73 (0-6เดือน) — 19นิ้ว(รอบอก) 12นิ้ว(เสื้อยาว) 13-23นิ้ว(รอบเอว) 9นิ้ว(กางเกงยาว)

เบอร์ 80 (6-12เดือน) — 21นิ้ว(รอบอก) 13นิ้ว(เสื้อยาว) 14-24นิ้ว(รอบเอว) 10นิ้ว(กางเกงยาว)

เบอร์ 90 (1ขวบ) — 22นิ้ว(รอบอก) 15นิ้ว(เสื้อยาว) 14-26นิ้ว(รอบเอว) 10นิ้ว(กางเกงยาว)

เบอร์ 100 (2ขวบ) — 24นิ้ว(รอบอก) 15นิ้ว(เสื้อยาว) 15-28นิ้ว(รอบเอว) 11นิ้ว(กางเกงยาว)