ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน…


เด็กก่อนวัยเรียนหรือปฐมวัยคือเด็กในช่วงอายุ 2-6 ปี ช่วงวัยนี้เด็กจะต้องเสริมสร้างพัฒนาการหลายด้าน ของเล่นเด็กนับเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และนี่คือ 3 ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟัง
I. ชุดหั่นผัก ของเล่นที่ดูธรรมดาๆ นี้ ส่งเสริมพัฒนาการอย่างมาก ได้แก่
1. ฝึกการใช้มือ การใช้มือเป็นสิ่งสำคัญเพราะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมอง เมื่อเด็กใช้มีดออกแรงกด เด็กต้องกะน้ำหนักมือและฝึกฝนจนกล้ามเนื้อมืดจดจำได้ว่าต้องวางมีดหรือออกแรงกดขนาดไหน อย่างไร ผลไม้ถึงจะขาดจากกันได้
2. ฝึกการจับคู่ เมื่อเด็กต้องหยิบของสองชิ้นมาต่อกัน เขาต้องพัฒนาทักษะในการจับคู่ ในโครงสร้างของสมองแล้ว ทักษะนี้มันคือทักษะเดียวกับทักษะทางคณิตศาสตร์นั่นเอง
3. ฝึกจินตนาการ เด็กต้องใช้จินตนาการว่าพลาสติกในมือคือผักจริงๆ สำหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอาจเล่นเป็นพ่อครัวหรือเป็นคุณแม่ที่กำลังทำกับข้าว ทั้งหมดนี้ล้วนฝึกจินตนาการทั้งสิ้น
II. เลโก้ ตัวต่อเลโก้เป็นอีกหนึ่งของเล่นเด็กที่ช่วยพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างดีเยี่ยม กล่าวคือ
1. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะต้องคิดเสียก่อนว่าตัวเองต้องการทำอะไรและหาวิธีทำสิ่งนั้นให้ออกมาเป็นรูปร่าง เลโก้จึงเป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่เสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม และความคิดสร้างสรรค์นี่เองที่จะนำไปสู่การสร้างผลงานที่มีคุณภาพทั้งทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่
2. พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การเล่นเลโก้ทำให้เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วขึ้น การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเหล่านี้ หากได้รับการพัฒนามาก เด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือตัวเองและทำสิ่งต่างๆ เองได้เร็ว
III. หนังสือนิทาน หนังสือนิทานนับเป็นสุดยอดของเล่นที่เสริมสร้างสิ่งต่างๆ ให้เด็ก ดังนี้
1. เสริมสมาธิ สมาธิก็คือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เนื่องจากนิทานมีเรื่องมีราวและมีภาพประกอบ การใช้เวลาในแต่ละหน้าก็ไม่มากจนเกินไป จึงเป็นสุดยอดของเล่นฝึกความจดจ่อของเด็ก
2. ฝึกการตั้งเป้าหมายและไปให้ถึง การอ่านนิทาน เด็กจะต้องตั้งเป้าหมายไว้ที่หน้าสุดท้าย และค่อยๆ อดทนฟังเรื่องและดูภาพทีละหน้าๆ จนกว่าจะจบ ทักษะนี้เรียกว่า Exclusive function ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
3. เสริมสร้างจินตนาการ เด็กต้องอาศัยการฟังเรื่องราว ดูภาพนิ่งแล้วนำมาจินตนาการประกอบกัน นิทานจึงเสริมสร้างจินตนาการได้ดีกว่าภาพเคลื่อนไหวจากหน้าจออิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ชี้เป้าของเล่นเด็กชุดหั่นผัก เลโก้และหนังสือนิทานที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนได้เป็นอย่างดีเยี่ยมไปแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเลือกหาซื้อของเล่นบ้างไม่มากก็น้อยเกมส์ยิงปลา