ของเล่นอันตราย ภัยใกล้ตัวสำหรับลูกน้อย เรื่องที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามถึง ของเล่นที่ลูกเล่น จะสร้างความเพลิดเพลิน แต่ขณะเดียวกันของเล่นบางชิ้น ก็ก่อเหตุสร้างภัยอันตรายได้ นั่นเพราะ ของเล่นอันตราย ภัยใกล้ตัวสำหรับลูกน้อย เรื่องที่ไม่ควรมองข้ามสิ่งสำคัญ คุณพ่อคุณแม่จึงต้องสังเกต และรู้ทันอันตรายที่อาจเกิดจากของเล่นลูกวัยเบบี๋ค่ะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ของเล่นเด็ก

ของเล่นอันตราย ภัยใกล้ตัวสำหรับลูกน้อย
ของเล่นเขย่า

หากเป็นสินค้าผลิตไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพภาพต่ำ ก็อาจทำให้ส่วนประกอบภายในหลุดร่วงหรือแตกหัก จนชิ้นส่วนหลุดออกมา เช่น กระพรวน ลูกกระกิ่ง ก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายกับลูกได้ง่าย

ฉะนั้น ต้องเลือกของเล่นที่ได้มาตรฐาน ประกอบอย่างแน่นหนา ใช้วัสดุ และสีที่ไม่เป็นอันตราย เพราะลูกอาจหยิบชิ้นส่วนที่หลุดออกมา เข้าปาก ทำให้สำลัก ติดคอ อุดตันทางเดินหายใจ สมองขาดออกซิเจนกะทันของเล่นเด็ก

ของเล่นใส่ถ่าน

จะพบว่า ของเล่นมีเสียง ของเล่นเคลื่อนไหว มักจะใส่ถ่านหรือแบตเตอร์รี่ก้อนเล็กๆ เช่น รถบังคับหรือตุ๊กตาที่สามารถขยับ เคลื่อนไหวก็ตาม ถ่านก้อนที่ว่า แบตเตอรี่ที่เราพูด มีส่วนผสมของสารเคมี มีความเสี่ยงที่ลูกน้อย จะใช้มือสัมผัส หยิบแบตเตอรี่ แล้วเอาเข้าปากโดยได้ง่าย

ฉะนั้น คุณต้องคอยอยู่ใกล้ลูกวัยซนตลอด และหมั่นตรวจสอบของเล่นให้อยู่ในสภาพที่ไม่ชำรุด มีฝาปิดแน่นหนา เพื่อป้องกันถ่านหลุดร่วงออกมา และเมื่อหมดอายุก็ควรทิ้งไป

ของเล่นนุ่มนิ่ม

ตุ๊กตานุ่มนิ่ม มักจะมีชิ้นส่วนบางอย่างเป็นกระดุมหรือลูกปัด ซึ่งอาจเป็นเรื่องต้องห้าม กระดุมเม็ดเล็กๆ หากหลุดร่วง แล้วลูกน้อยหยิบ เข้าปากแล้วอมไว้ หรือเคี้ยวเล่น ก็อาจทำให้สำลักหรือ ติดคอ ติดหลอดลม หายใจไม่ออก ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยไร้กังวลกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ก็งดไป หรือถ้าอยากให้ลูกน้อยเล่นสนุก ก็ต้องชัวร์กับเรื่องความปลอดภัย มีคุณเป็นคนดูแลใกล้ชิด เพื่อป้องกันเรื่องบาดเจ็บ อุบัติเหตุจะดีกว่า

เครื่องล่นสนาม

เครื่องเล่นในสวนสนุกสวนสาธารณะต่างๆ ก็ต้องระวังด้วยค่ะ เพราะอาจ เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากเครื่องเล่น เช่น ชิงช้า ม้าหมัน ยิ่งในพื้น ที่มีคนอยู่มาก เด็กๆ หลายคนมาเล่น โอกาสการได้รับเชื้อโรคก็มากตาม

ฉะนั้น คุณจึงต้องระวังเครื่องเล่นเหล่านี้ ดูถึงความแข็งแรง และใส่ใจเรื่องความสะอาด ของเล่นเด็กมีมากมาย ทั้งสินค้านำเข้าหรือขายตามท้องตลาด ทว่า ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อให้สังเกตบรรจุภัณฑ์ หีบห่อของเล่น มีเครื่องหมาย มอก. 685-2540 ที่รับรองความปลอดภัย, ระบุชื่อและสถานที่ผู้ผลิต วิธีการใช้หรือข้อห้าม และสามารถติดต่อ ได้ค่ะ โดยเฉพาะของเล่นนำเข้า ก็ต้องระบุข้อมูลผู้นำเข้าสินค้าด้วยCasino