เอี๊ยมยีนส์


  • เอี๊ยมยีนส์สีเข้ม มีกระเป๋าด้านข้าง (ไม่รวมเสื้อตัวใน)

สายปรับระดับความสั้นยาวได้ค่ะ สามารถใส่กับเสื้อข้างใน

ได้หลายแบบ ด้านข้างมีประดูมข้างละ 3 เม็ด เนื้อผ้าดี

ใช้ได้ทั้งเด็กชาย และเด็กหญิง