ลูกเป็ดน้อยไต่บันได สไลเดอร์ มีแสงและเสียงประกอบ

รายละเอียด ลูกเป็ดน้อยไต่บันได สไลเดอร์ มีแสงและเสียงประกอบ

  1. ซึ่งเล็งเห็นประโยชน์การเล่นของเล่นว่า ช่วยฝึกให้ลูกมีสมาธิและฝึกการใช้ความคิด รวมถึงฝึกการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อมือ สายตาและสมองในการเชื่อมโยงระหว่างรูปทรง(การมองเห็น)กับความคิด และช่วยให้ลูกน้อยได้ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อเด็กเล็กในการจับสิ่งของ

2.ผลิตจากวัตถุดิบมาตรฐานงานละเอียดคุณภาพดีไม่มีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตราย ต่อลูกของคุณ คุณจึงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเมื่อเด็กได้สัมผัสกับของเล่นชุดนี้

3.ผลจากการเล่น จะทำให้ลูกน้อยของคุณมีความละเอียดรอบคอบและจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังมอง การจับ และการเคลื่อนไหว อีกทั้งยังให้ความสนุกเพลิดเพลิน และยังต่อยอดให้ลูกน้อยมีจินตนาการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยมาตรฐาน มอก.

4.ใช้ถ่าน AA

5.มีสวิทปิดเปิด แล้วลูกเป็ดน้อยก็จะไต่บันไดขึ้นไปแล้วสไลด์ลงมาตามทางขดเคี้ยว มีเสียงดนตรีประกอบ

ข้อมูลเฉพาะของ ลูกเป็ดน้อยไต่บันได สไลเดอร์ มีแสงและเสียงประกอบ

  • แบรนด์ TD
  • SKU TD782TBABEQ3USANTH-112778021
  • ช่วงอายุของเด็กที่แนะนำ 1-3 ปี